Live Majlis

Live Majlis Only Audio

************************* v************************** Click Here To Listen (11 Oct 22 - 19 Oct 22 Fajer Mukhtasar Majalis) ( Gheebat ka azaab, Tasweer Haram, Aurat Chupany Ki Cheez,Aibon Ko Zahir Mat karo, Apas Main Sulah Karwana,Apas Ka Jhagra, Jhoot Kabeera Gunah)

**************************************** Click Here To Listen (12 Nov - 13 Nov 2022, Hyd , Tandojam , Jhuddu Islahi Safer ) )

*******************************

Hazrat Shiekh KAMAL Uddin Siddiqui Saheb Damat Barakaatuhum Live Majlis will be broadcasted here Timings (Islahi Bayan/Majlis Timing SUNDAY 02:45pm - 4:00pm Pakistan time )

Daily Live Fajer and Isha Majlis of Hazrat Aqdas Shah FEROZ Abdullah Memon sb db can be listen at www.hazratferozmemon.org

Audios (All Bayanat)

January 4, 2022

2.1.22 Ashar , Khanay Ki Sunnat , Ishq e Laila sy Ishq e Maula , Mashwara Ki ahmiyat ,Islahi majlis

اشعار، کھانے کی سنؔت،عشق لیلی سے عشقِ مولا،مشورہ کی اھمیت ،

( اصلاحی مجلس، برمکان تنویر صاحب,کراچی، )

Download