Audios (All Bayanat)

September 8, 2021

5.9.21 Dunia Sy Bayraghbati, Tajssus Tooh , Gheebat sy bachna, Islahi Majlis Tanvir sb gher

دنیا سے بے رغبتی، تجسس ٹوہ نہ لگانا،

برمکان تنویر صاحب ،کراچی، )
Download